Tere tulemast saidi Best Bet kasutajaks

Tere tulemast saidi Best Bet kasutajaks

Need tingimused kirjeldavad saidi Best Bet kasutamisel kehtivaid reegleid.


Best Beti asukoht on Sliema, Malta.

Selle veebisaidi kasutamisega väljendad oma täielikku nõusolekut kõigi alltoodud tingimustega. Ära jätka saidi Best Bet kasutamist, kui Sa ei nõustu kõigi sel lehel esitatud tingimustega.

Kõigi reeglite ja tingimuste, privaatsusavalduse ja lahtiütluse ning teiste lepingute tekstis kasutatakse järgmist terminoloogiat: “Klient”, “Sina” või “Sinu” viitab Sulle, isikule, kes seda veebisaiti kasutab ja Ettevõtte reeglite ja tingimustega nõustub. “Ettevõte” või “Meie” viitab meie Ettevõttele. „Pool“ või „Pooled“ viitab nii Kliendile kui ka meile või kas meile või kliendile. Kõik terminid viitavad pakkumisele, nõustumisele või makse tegemise üle kaalutlemisele eesmärgiga käivitada meie teenuseosutamisprotsess kõige sobivamal viisil – olgu selleks siis kindla perioodi jooksul toimuvad ametlikud kohtumised või muu viis, mille eesmärgiks on täita kliendi esitatud toodete või teenuste tellimus lähtuvalt Maltas kehtivatest seadustest. Ülaltoodud terminoloogia või sarnaste sõnade kasutamine ainsuses, mitmuses, suurtähtedes või vormis tema/nemad on samaväärse tähendusega ja viitavad seetõttu samale asjale.

Küpsised

Kasutame oma veebisaidil küpsiseid. Best Beti veebisaiti kasutades nõustud küpsiste kasutusega vastavalt Best Beti privaatsuspoliitikale.

Enamikel tänapäevastel interaktiivsetel veebisaitidel kasutatakse küpsiseid, et koguda kasutaja iga külastuse jooksul andmeid selle kohta, kuidas ta saiti kasutab. Küpsiseid kasutatakse mõne saidiosa funktsionaalsuse aktiveerimiseks ja kasutamismugavuse tõstmiseks. Ka mõned meie partnersaidid/reklaamipakkujad võivad küpsiseid kasutada.

Litsents

Kui pole märgitud teisiti, kuulub kogu Best Beti saidil oleva materjali intellektuaalomand Best Betile ja/või Best Beti litsentsiomanikele. Kõik intellektuaalomandi õigused on reserveeritud. Saidi http://bestbet.com lehti võid vaadata ja isiklikuks otstarbeks printida, kui järgid käesolevates reeglites ja tingimustes esitatud nõudeid.

Sa ei tohi:

 1. Saidilt http://bestbet.com pärinevat materjali reprodutseerida
 2. Saidilt http://bestbet.com pärinevat materjali müüa ega rentida
 3. Saidilt http://bestbet.com pärinevat materjali reprodutseerida ega kopeerida
 4. Saidilt http://bestbet.com pärinevat materjali levitada (välja arvatud juhul, kui vastav materjal on spetsiaalselt levitamise eesmärgil loodud).

Meie sisule linkimine

 1. Ilma eelneva kirjaliku nõusolekuta võivad meie Veebisaidile viidata järgmised organisatsioonid:
  1. Valitsusasutused;
  1. Otsingumootorid;
  1. Uudisteagentuurid;
  1. Online-kataloogide levitajad, kes on meid oma kataloogi lisanud, võivad meie veebisaidile viidata samamoodi nagu nad viitavad teiste kataloogis esindatud ettevõtete saitidele ja
  1. Süsteemisisesed Akrediteeritud Ettevõtted, välja arvatud nõustavad MTÜ-d, heategevuslikud poed ja heategevusorganisatsioonid, mis meie saidile viidata ei tohi.
 2. Need organisatsioonid võivad viidata meie kodulehele, publikatsioonidele või muule meie veebisaidil leiduvale teabele tingimusel, et lingi juures leidav teave: (a) ei tekita väärarusaama; (b) ei viita vääralt linkiva osapoole ja tema toodete või teenuste sponsoreerimisele, heakskiitmisele või kiitmisele ja (c) sobib linkiva osapoole saidi konteksti.
 3. Oma äranägemise järgi võime kaaluda ja heaks kiita linkimistaotlusi järgmistelt organisatsioonidelt:
  1. üldtuntud kliendi- ja/või äriinfoallikatelt (nt Chambers of Commerce, American Automobile Association, AARP ja Consumers Union);
  1. dot.com kogukonnasaitidelt;
  1. heategevuslike eesmärgiga assotsiatsioonidelt, rühmitustelt või saitidelt,
  1. online kataloogide levitajatelt;
  1. internetiportaalidelt;
  1. raamatupidamis- ja konsultatsioonifirmadelt ning advokaadibüroodelt, kes tegelevad peamiselt äriklientidega, ning
  1. haridusasutused ja kaubandusliidud.

Kiidame nende organisatsioonide linkimistaotlused heaks juhul, kui tuvastame, et: (a) link ei avalda negatiivset mõju meile ega meie akrediteeritud ettevõtetele (nt kaubandusorganisatsioonidele või muud tüüpi organisatsioonidele, mis esindavad kahtlase olemusega ettevõtlusvorme, nt kodus töötamise võimalusi, linkimisluba ei anta); (b) meil pole vastava organisatsiooniga negatiivseid kogemusi; (c) meie jaoks lingi loomisega tekkivad kasud on suuremad kui kahjud; ja (d) link sobitub avaldamiskeskkonna üldise konteksti, loodava uudiskirja, või arendatava toote ja linki avaldava organisatsiooni missiooniga.

Need organisatsioonid võivad viidata meie kodulehele, publikatsioonidele või muule meie veebisaidil leiduvale teabele tingimusel, et lingi juures leidav teave: (a) ei tekita väärarusaama; (b) ei viita vääralt linkiva osapoole ja tema toodete või teenuste sponsoreerimisele, heakskiitmisele või kiitmisele ja (c) sobib linkiva osapoole saidi konteksti.

Kui kuulud mõnda paragrahvis 2 nimetatud organisatsiooni ja soovid meie veebisaidile linkida, pead meid sellest teavitama, saates e-kirja aadressile [email protected]. Kirjas maini kindlasti enda nime, oma organisatsiooni nime, kontaktandmeid (nt telefoninumbrit ja/või meiliaadressi) ning oma saidi URL-i ning loendit nende saitide URL-idest, millelt plaanid meie Veebisaidile linkida ja loendit meie saidil oleva(te)st URL-i(de)st, millele soovid linkida. Vastamiseks võib kuluda 2-3 nädalat.

Heakskiidu saanud organisatsioonid võivad meie veebisaidile viidata järgnevalt:

 1. Kasutades meie ettevõtte nime või
 2. Kasutades meie saidi veebiaadressi või
 3. Kasutades meie veebisaidi või lingitava materjali muud laadi kirjeldust, mis sobib linkiva saidi sisu ja vormiga.

Ilma kehtiva kaubamärgilitsentstilepinguta pole lubatud mistahes vormis Best Beti logo või muu sümboolika kasutamine.

Iframe’id

Ilma eelneva nõusolekuta ja kirjaliku loata ei tohi Sa luua meie Veebisaidi ümber raame ega muid kujutisi, mis muudavad meie Veebisaidi visuaalset kuju.

Õiguste reserveerimine

Jätame endale õiguse igal ajal ja põhjenduseta nõuda, et eemaldaksid kõik enda loodud lingid või mõne konkreetse lingi, mis viitab/viitavad meie saidile. Niisuguse taotluse saamisel nõustud Sa koheselt vastava(d) lingi(d) eemaldama. Samuti jätame endale õiguse käesolevaid tingimusi, sealhulgas linkimispoliitikat, igal hetkel muuta. Kui jätkad meie veebisaidile linkimist, kinnitad sellega, et oled käesolevate tingimustega nõus ja kohustud neid järgima.

Linkide eemaldamine meie veebisaidilt

Kui leiad meie veebisaidilt või mõnelt saidilt, millele meie veebisait viitab, mõne lingi, mis seal mistahes põhjusel olla ei tohiks, anna meile sellest teada. Kaalume iga linkide eemaldamise taotlust, kuid ei võta endale kohustust ühtegi linki eemaldada ega Sinu taotlusele otse vastata.

Kuigi anname endast parima, et meie veebisaidil kuvatav teave oleks korrektne, ei saa me tagada kogu teabe täpsust ega terviklikkust. Samuti ei saa me garanteerida meie veebisaidi kättesaadavust ega seda, et siin kuvatavat teadet pidevalt uuendatakse.

Vastutus sisu eest

Me ei võta mingit vastutust Sinu veebisaidil kuvatava sisu eest. Nõustud vabastama meist vastutusest ja kaitsma meid kõigi niisuguste nõuete eest, mille aluseks on Sinu Veebisaidil kuvatav sisu. Ühtegi linki ei tohi avaldada ühelgi sellisel Sinu Veebisaidi lehel ega muus niisuguses kontekstis või niisugustes materjalides, mida võib pidada laimu levitavateks, sündsusetuteks, või kriminaalseteks või mis rikub või kutsub üles rikkuma mõne kolmanda osapoole õigusi.

Lahtiütlus

Välistame maksimaalses seaduses lubatud määras kõik meie saidi kasutamisega seotud garantiid (sealhulgas, kuid mitte ainult, kvaliteedi, eesmärgipärasuse ja/või hoolsuse ja oskustega seotud garantiid). Mitte miski selles lahtiütluses ei:

 1. piira ega välista meie ega Sinu vastutust hooletusest tingitud vigasuste või surma korral;
 2. piira ega välista meie ega Sinu vastutust pettuste või valeandmete esitamise korral;
 3. piira ega välista meie ega Sinu vastutust seaduses keelatud moel ega
 4. piira ega välista niisugust meie ega Sinu vastutust, mida kehtiva seaduse kohaselt välistada ei saa

Selles paragrahvis ja käesoleva lahtiütluse teistes osades sätestatud vastutuse piirangud ja välistused: (a) on seotud eelneva paragrahviga ja (b) katavad igasugust vastutust, mis kaasneb lahtiütlusega või lahtiütlusega seotud aspektidega, sealhulgas lepingust tulenevate nõuete, võimalike kahjujuhtumite ja põhikirjarikkumistest tulenevate nõuetega seotud vastutust.

Kuivõrd selle veebisaidi ja veebisaidi teenuste kasutamine on tasuta, ei võta me vastutust meie saidil oleva sisu kasutamisega kaasnevate mistahes kahjude eest.